HÃY TỈNH THỨC

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

MỘT CÕI ĐI VỀMỘT CÕI ĐI VỀ
Thấm thoát thời gian tựa vó câu,
Trăm năm cuộc lữ phỏng bao lâu
Chòng chành hồn lướt dòng sanh tử...
Lảo đảo thân trôi chốn bể dâu...
Hạnh phúc nào từng không hệ lụy,
Khổ đau nào trải chẳng cơ cầu.
Mộng và thực có còn ai thấy?
Một cõi đi về...
                      - Hỏi ở đâu???2 nhận xét:

Nhận xét và trả lời ngay dưới bài đăng