HÃY TỈNH THỨC

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

THƠ HỌA(Họa bài TÌM ĐÂU TRI KỶ
               Của Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)
ĐUỐC LÒNG VẪN CHÁY
Thế gian đâu kẻ đặng đi tìm...
Đối ẩm ta chừ luận cổ kim?
Nhớ Bá thuở xưa rơi phím nhạc,
Thương mình từ lúc bặt tin chim,
Trăm năm đắm mộng dài bao tá?
Một kiếp phù sinh quá nửa chìm !
Xuân... hạ...thu...đông...trời nối tiếp...
Đuốc lòng vẫn cháy suốt trong tim.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét và trả lời ngay dưới bài đăng